Page content

Disclaimer

Kamer van Koophandel

Oprechtscheiden.nl is een handelsnaam van Jones Mediation & Coaching. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37065324.

Inhoud

De door Oprechtscheiden.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Oprechtscheiden.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Oprechtscheiden.nl en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Oprechtscheiden.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Oprechtscheiden.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Oprechtscheiden.nl.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Oprechtscheiden.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

0 reacties op “Disclaimer

Plaats een reactie

*